Missie - Visie - Waarden

Missie

Demival staat voor Deinze mindervaliden en biedt als beschutte werkplaats zinvol en lonend werk aan personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normaal economische circuit terecht kunnen. Hierbij vormen personen met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische  of mentale handicap de prioritaire doelgroep.

Demival wil daarenboven voorzien in een doelmatige begeleiding, die mogelijkheden tot professionele aanpassing en bevordering nastreeft en die, in de mate van het mogelijke, doorstroming naar het gewone bedrijf helpt te realiseren.

Visie

Demival streeft er naar om de balans in evenwicht te houden tussen het economische (rendabel werken door middel van een goed economisch beleid ondersteund door subsidiëring) en het sociale (aandacht voor de totale persoon van de gebruiker), en doet dit met een aangepaste infrastructuur en een professionele omkadering.

Demival is een dynamische en toonaangevende handelspartner en streeft naar een 100 % klantentevredenheid. 
Daarom stelt ze zich flexibel op en speelt ze dynamisch in op de behoeften van de markt.

Demival levert kwaliteit binnen de afgesproken termijn en tegen een marktconforme prijs.

Het rechtstreeks contact met de klant doet de samenwerking soepel verlopen.

Waarden

Tegenover haar medewerkers gelden de volgende waarden:

  • Overleg en gedeelde verantwoordelijkheid zijn belangrijk: open en eerlijke communicatie met  de medewerkers, hen steeds aanspreken op hun mogelijkheden en hen daarbij ondersteunen
  • De betrokkenheid van de werknemer.
  • Respect voor de privacy.
  • Respect voor de eigenheid van de werknemer: etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologie, syndicale betrokkenheid.

Tegenover haar klanten wil Demival klantgericht werken met de klemtoon op klantvriendelijkheid, het leveren van kwaliteit tegen een behoorlijke prijs binnen de vooropgestelde tijd en op een flexibele wijze.

Tegenover de samenleving wil Demival maatschappelijk verantwoord ondernemen. Demival doet dan ook de nodige inspanningen om de duurzaamheid te verhogen.