Begeleid werken

Demival schept een werkomgeving vergelijkbaar met een gewoon bedrijf, maar waarin de medewerker met arbeidshandicap centraal staat.

Tewerkstelling op maat van de gebruiker
Aangepast werk in combinatie met ergonomie en arbeidsanalyse vormen één van de hoekstenen voor een geslaagde tewerkstelling. Demival zoekt steeds naar opdrachten die geschikt zijn voor de werknemers en zal via een doorgedreven studie de methodes en werkposten aanpassen aan de individuele mogelijkheden.

Individuele begeleiding
Demival biedt individuele begeleiding aan om alle mogelijkheden van de medewerker te stimuleren en te ontwikkelen en de persoon met een handicap optimaal te integreren in zijn werksituatie met aangepast werk. De begeleider trekt de nodige tijd uit om de medewerker de nodige vaardigheden aan te leren en vertrouwd te maken de vereiste attitudes: concentratie, nauwgezetheid, een regelmatig en aangepast tempo…

Sociale begeleiding
Een belangrijk aspect van het takenpakket van de personeelsdienst is om de individuele sociale problematiek van de gebruikers op te vangen en te begeleiden door advies, rechtstreekse hulp of doorverwijzing.